เกี่ยวกับเรา 
Communication Networkเราปฏิเสธไม่ได้ ว่าในปัจุบันเทคโนโลยีต่างๆเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของเรามากยิ่งขึ้น เราสามารถส่งข้อมูลมหาศาลข้ามทวีปได้โดยปลายนิ้วสัมผัส ระบบ Communication Network กลายเป็นส่วนสำคัญของทุกองค์กรณ์ ในการดำเนินธุรกิจต่างๆสิ่งที่เราสัมผัสได้คือ เราย่อโลกกว้างใหญ่ให้เล็กลงด้วยเทคโนโลยี

Communication Network คือ ระบบสื่อสารหรือส่งข้อมูลต่างๆ ที่เกิดการเชื่อมต่ออุปกรณ์สื่อสาร ระหว่าง 2 เครื่องขึ้นไป นั่นหมายถึงว่า Communication Network กลายเป็นปัจจัยสำคัญในยุคปัจจุบัน

บริษัท บี-เทค อินเทนชั่น จำกัด


บริษัท B-TECH เล็งเห็นความสำคัญของงานระบบ Communication Network จึงเร่งพัฒนาบุคลากร ขององค์กรณ์เพื่อรองรับงานระบบดังกล่าว โดยส่งบุคลากรเข้าอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ความสามารถเฉพาะทาง พร้อมด้วยอุปกรณ์ที่ครบครัน และทันสมัยเพื่อให้มีประสิทธิ์ภาพ ในการให้บริการแก่ลูกค้าได้อย่างครบวงจร
ทาง B-TECH


เป็นตัวแทนจำหน่าย, ออกแบบ, ติดตั้งอุปกรณ์ระบบ Network และ ระบบรักษาความปลอดภัย โดยอิเล็กทรอนิคส์


ระบบ Network ทั้งสาย Len และสาย Fiber Optic (Network System)

 ระบบกล้องวงจรปิด CCTV ( Closed Circuit Television )
 ระบบบันทึกเวลาทำงาน ( Time Attendance )
 ระบบควบคุมประตู (Accress Control)
 ระบบสัญญาณกันขโมย (Alarm)
 ระบบแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm)


ระบบคัดกรองการเข้าออกรถยนต์ (Gate Barrier)
 ระบบตู้สาขาโทรศัพท์ (PABX)
 งานระบบโทรคมนาคม (Telecommunications)
 Installation EDS Project
 Installation WiFi Project
 Installation Lamp Site Project