ดาวน์โหลด 

ลำดับ รายละเอียดสินค้า

ไฟล์ดาวน์โหลด

1 เครื่องสแกนลายนิ้วมือ รุ่น HIP CMi681S

ดาวน์โหลด 

2 เครื่องสแกนลายนิ้วมือ รุ่น HIP Ci690S

ดาวน์โหลด 

3 เครื่องสแกนลายนิ้วมือ รุ่น HIP Ci806U

ดาวน์โหลด 

4 เครื่องสแกนลายนิ้วมือ รุ่น HIP C806

ดาวน์โหลด 

5 เครื่องสแกนลายนิ้วมือ รุ่น HIP Ci809U 

ดาวน์โหลด 

6 เครื่องสแกนใบหน้า รุ่น HIP Cmi F76S

ดาวน์โหลด 

7 เครื่องสแกนใบหน้า รุ่น HIP Cmi F77S

ดาวน์โหลด 

8 เครื่องสแกนลายนิ้วมือ รุ่น HIP Cmi F68s

ดาวน์โหลด 

9 เครื่องทาบบัตร รุ่น HIP Ci100s

ดาวน์โหลด 

10 เครื่องสแกนลายนิ้วมือ รุ่น ZK F18

ดาวน์โหลด 

11 เครื่องสแกนใบหน้า รุ่น ZK SmartAC1

ดาวน์โหลด 

12 เครื่องสแกนลายนิ้วมือ รุ่น ZK F22

ดาวน์โหลด 

13 เครื่องสแกนใบหน้า รุ่น ZK Bio40 

ดาวน์โหลด 

14 เครื่องสแกนใบหน้า รุ่น ZK Bio100

ดาวน์โหลด 

15 เครื่องทาบบัตร รุ่น ZK T204

ดาวน์โหลด 

16 เครื่องสแกนลายนิ้วมือ รุ่น ZK F19

ดาวน์โหลด 

17 เครื่องสแกนลายนิ้วมือ รุ่น ZK F21

ดาวน์โหลด 

18 เครื่องสแกนลายนิ้วมือ รุ่น ZK Thai-01

ดาวน์โหลด 

19 เครื่องสแกนลายนิ้วมือ รุ่น ZK s50-WiFi

ดาวน์โหลด 

20 เครื่องสแกนลายนิ้วมือ รุ่น ZK D2 (แบบตั้งโต๊ะ)

ดาวน์โหลด 

21 ตัวกั้นทางเดิน Turnstile ZK-TS1000

ดาวน์โหลด 

22 ตัวกั้นทางเดิน Turnstile ZK-FBL4000

ดาวน์โหลด 

23 ตัวกั้นทางเดิน Turnstile ZK-FBL4200

ดาวน์โหลด 

24 ZK FR1500 (ชุดหัวอ่านลายนิ้วมือ/บัตร)

ดาวน์โหลด 

25 Power Supply 12 V2Amp

ดาวน์โหลด

26 Adaptor 12 V1Amp

ดาวน์โหลด 

27 กลอนแม่เหล็ก Magnetic 600 ปอนด์

ดาวน์โหลด 

28 ขายึดกลอน LZ

ดาวน์โหลด 

29 ชุดจับกระจกบานเปลือย U-Braket บน-ล่าง

ดาวน์โหลด 

30 ชุดจับกระจกบานเปลือย U-Braket บน-ล่าง

ดาวน์โหลด 

31 กลอนแม่เหล็กแบบ Bolt

ดาวน์โหลด 

32 ชุดจับกระจกบานเปลือย U-Braket for Bolt บน

ดาวน์โหลด 

33 ชุดจับกระจกบานเปลือย U-Braket for Bolt ล่าง

ดาวน์โหลด 

34 Battery 12V 7AH

ดาวน์โหลด 

35 Energy Switch 

ดาวน์โหลด 

36 บัตรทาบ / บัตรทาบแบบพวงกุญแจ

ดาวน์โหลด 

37 Exit Switch ปุ่มกดออกประตู แบบพลาสติก

ดาวน์โหลด 

38 Exit Switch ปุ่มกดออกประตู แบบสเตนเลส

ดาวน์โหลด 

39 คีย์สวิทช์ สำหรับกรณีเปิดประตูฉุกเฉิน  ( วัสดุสแตนเลส )

ดาวน์โหลด 

40 คีย์สวิทช์ สำหรับกรณีเปิดประตูฉุกเฉิน ( กุญแจคีย์สวิทซ์ )

ดาวน์โหลด 

41 Exit Switch ปุ่มกดออกประตู แบบ No Touch

ดาวน์โหลด 

42 DOOR BELL เสียงแจ้งเตือน

ดาวน์โหลด 

43 Emergency Break Glass เปิดประตูกรณีฉุกเฉิน

ดาวน์โหลด 

44 ระบบสัญญาณเตือนภัย Siren

ดาวน์โหลด 

45  รีโมทควบคุม

ดาวน์โหลด